گروه نرم افزاری ویرا

مجوزها

پروانه انتشار نرم افزار مترجم سخنگوی همراه ویرا

پروانه انتشار نرم افزار آشپزی ویرا

پروانه انتشار نرم افزار تکنیک‌های تصویرسازی در فتوشاپ ویرا

پروانه نشر دیجیتال بر خط

پروانه انتشار نرم افزار قرآن گویا ویرا

پروانه انتشار نرم افزار آموزش فتوشاپ ویرا

پروانه نشر دیجیتال مبتنی بر حامل

پروانه انتشار مسیریاب و ردیاب ویرا

پروانه انتشار آموزش نرم افزار آفیس ۲۰۱۶ ویرا